Misbruik premiekorting ouderen wordt aangepakt

21 januari 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft vermoedens dat werkgevers misbruik maken van de premiekorting ouderen. De premiekorting moet werkgevers stimuleren om oudere uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Een maas in de wet lijkt oneigenlijk gebruik van de premiekorting ouderen echter in de hand te werken.

De fiscus krijgt signalen van oneigenlijk gebruik van de premiekorting ouderen. Werkgevers zouden in overleg met een werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten, om diezelfde werknemer na een heel korte periode in de WW (van soms één dag) weer in dienst te nemen, om zo aanspraak te maken op de premiekorting ouderen. 

Premiekorting ouderen is € 7.000 per jaar

De premiekorting is een financiële prikkel voor werkgevers om oudere uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. De mobiliteitsbonus bestaat uit een korting op de premies werknemersverzekeringen: als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kunt u bij een fulltime dienstverband drie jaar lang € 7.000 korting toepassen. Uit het laatste onderzoek blijkt dat er voor ruim 35.000 oudere werknemers premiekorting ouderen wordt toegepast. 

Regels premiekorting ouderen worden aangescherpt

Naar aanleiding van Kamervragen over de premiekorting heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd om de regels voor de premiekorting ouderen aan te scherpen. Mogelijk wordt straks getoetst of de werknemer eerder in dezelfde functie bij de organisatie werkzaam was.

Bijlagen bij dit bericht