Misbruik van afdrachtvermindering onderwijs

22 februari 2013 | Door redactie

De Belastingdienst gaat de komende tijd intensiever controleren of werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs terecht hebben toegepast. Bestaat het vermoeden dat een werkgever misbruik maakt van de regeling, dan kan dit tot een strafrechtelijk onderzoek leiden en zelfs tot doorzoeking door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Onlangs heeft de FIOD doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in de provincies Utrecht en Noord-Brabant omdat deze bedrijven de afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte zouden hebben toegepast. Eén van de bedrijven zou een interne cursus hebben opgevoerd als een beroepsopleiding. De onderwijsinstelling zou eraan hebben meegewerkt om documenten en data te vervalsen.

Strengere controle van afdrachtvermindering onderwijs

Het gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs is de afgelopen jaren flink gestegen. In sommige gevallen ontduiken werkgevers en onderwijsinstellingen de regels die gelden voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs (WVA onderwijs). Hierover heeft u eerder al kunnen lezen in het bericht ‘Praktijk is belangrijke eis voor BBL-traject’. De Belastingdienst gaat daarom het gebruik van de WVA-regeling door bedrijven en onderwijsinstellingen strenger controleren. De fiscus werkt daarvoor samen met de Onderwijsinspectie, die toezicht houdt op de onderwijsinstellingen.