Mobiliteitsbonus van € 7.000 naar € 1.800

22 juni 2015 | Door redactie

Mogelijk wordt de mobiliteitsbonus die u jaarlijks kunt ontvangen als u een Wajonger in dienst heeft per 1 januari 2016 teruggebracht van € 7.000 per jaar naar € 1.800 per jaar. U zult hierdoor dus veel minder korting krijgen.

Vorig jaar kon u in het nieuwsartikel ‘Aanpassing voorzieningen voor Participatiewet’ al lezen over het plan om de instrumenten uit de Participatiewet te harmoniseren. In een Nota van wijziging gaat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier verder op in. Ze wil de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – en no-riskpolis aanpassen per 1 januari 2016. Dit heeft voor uw organisatie grote financiële gevolgen als u Wajongers in dienst heeft voor wie u premiekorting mag toepassen. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Kamer.

Ook verlaagde mobiliteitsbonus is voor maximaal drie jaar

Op dit moment kunt u voor Wajongers drie jaar lang maximaal € 7.000 per jaar korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Voor Wajongers die met loondispensatie werken is de maximale premiekorting € 3.500. Door het wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet (pdf) wordt de mobiliteitsbonus die uw organisatie voor Wajongers ontvangt per 1 januari 2016 verlaagd naar € 1.800 per jaar gedurende maximaal drie jaar.

Mobiliteitsbonus wel beschikbaar voor grotere doelgroep

Als uw organisatie korter dan drie jaar geleden een Wajonger in dienst heeft genomen, krijgt u voor deze werknemer vanaf 1 januari dus niet meer € 7.000 of € 3.500 premiekorting per jaar, maar nog maar € 1.800 aan mobiliteitsbonus.
Voor de rest van de doelgroep van de banenafspraak geldt nu nog geen mobiliteitsbonus, maar die wordt per 1 januari 2016 wel ingevoerd. Deze bonus is even hoog als de mobiliteitsbonus voor Wajongers.