Mobiliteitsbonus voor Wajongers fors omlaag

19 juni 2015 | Door redactie

Als uw onderneming Wajongers in dienst heeft voor wie u een premiekorting krijgt, is de kans groot dat u per 1 januari 2016 veel minder korting krijgt dan nu. Het bedrag van de premiekorting kan per werknemer met maximaal € 5.200 per jaar afnemen.

Onlangs kon u in het nieuwsartikel ‘Wijziging Participatiewet: minder premiekorting’ al lezen dat door de harmonisatie van de instrumenten uit de Participatiewet de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – en no-riskpolis mogelijk gaan veranderen per 1 januari 2016. Als uw onderneming Wajongers in dienst heeft voor wie u premiekorting mag toepassen, heeft de wetswijziging grote financiële gevolgen. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Kamer.

Maximaal € 1.800 mobiliteitsbonus per jaar

Op dit moment kunt u voor Wajongers drie jaar lang maximaal € 7.000 per jaar korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Voor Wajongers die met loondispensatie werken is de maximale premiekorting € 3.500. Door het wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet (pdf) wordt de mobiliteitsbonus die uw onderneming voor Wajongers ontvangt per 1 januari 2016 verlaagd naar € 1.800 per jaar gedurende maximaal drie jaar.

Voor bestaande gevallen geldt geen overgangsrecht

Als uw onderneming korter dan drie jaar geleden een Wajonger in dienst heeft genomen, krijgt u voor deze werknemer vanaf 1 januari dus niet meer € 7.000 of € 3.500 premiekorting per jaar, maar nog maar € 1.800 aan mobiliteitsbonus.
Voor de rest van de doelgroep van de banenafspraak geldt nu nog geen mobiliteitsbonus, maar die wordt per 1 januari 2016 wel ingevoerd. Deze bonus is even hoog als de mobiliteitsbonus voor Wajongers.