Nieuw percentage Whk nodig voor loonaangifte

8 februari 2016 | Door redactie

Binnenkort is het tijd om de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 te versturen. Daarin moet het nieuwe percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas worden aangehouden.

Standaard is elke werkgever verplicht verzekerd voor de Werkhervattingskas (Whk) via UWV. Elke organisatie moet via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie of sectorpremie of een combinatie hiervan afdragen. Welke van toepassing is, hangt af van de grootte van de organisatie. De Belastingdienst stelt de premie ieder jaar opnieuw vast. Elke organisatie heeft eind vorig jaar dan ook een beschikking Werkhervattingskas voor 2016 (tool) gekregen. Hierop staan de drie onderdelen van de Whk-premie:

  • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren).

Eigenrisicodragers betalen zelf de uitkering

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA-vast of de ZW, dan staat het betreffende premiedeel op de beschikking op 0. Uw organisatie betaalt in plaats daarvan zelf de WGA- of ZW-uitkering van werknemers of sluit hiervoor een particuliere verzekering af. Iedere werkgever betaalt via de aangifte loonheffingen wel de premie WGA-flex. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA-flex is pas per 2017 mogelijk.

Intermediair moet nieuwe percentages kennen

Als de loonaangifte van uw organisatie door een intermediair wordt geregeld, is het essentieel dat die externe partij tijdig een kopie van de brief met uw premiepercentages voor 2016 ontvangt.