Nieuwe herleidingsregels Belastingdienst online

6 juni 2013 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs een nieuwe versie van de herleidingsregels loonbelasting/premie volksverzekeringen op de website gepubliceerd. Hierin zijn een aantal onduidelijkheden in de inhoudingen op bijzondere beloningen opgehelderd.

Voor werknemers die niet standaard alle loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd zijn, kunt u niet klakkeloos de normale witte of groene tabellen gebruiken om te berekenen welk percentage u op het loon moet inhouden. U moet dan de zogenoemde herleidingsregels toepassen.
Onlangs is er een nieuwe en verbeterde versie van de herleidingsregels januari 2013 (pdf) gepubliceerd. Er zijn herleidingsregels waarmee u bij gedeeltelijke belasting- of premieplicht de arbeidskorting, de inhoudingen op het loon en de inhoudingen op bijzondere beloningen kunt afleiden.

Inhouding bij bijzondere beloning hangt af van jaarloon

Voor werknemers die alleen belastingplichtig zijn of naast de loonbelasting maar een deel van de premie volksverzekeringen hoeven te betalen, zijn bij het heffingspercentage van 42% de bijbehorende jaarlonen toegevoegd. Omdat de inhouding bij bijzondere beloningen afhangt van het jaarloon van de werknemer, kunt u nu in één oogopslag zien welk inhoudingspercentage u moet hanteren.

Bij tijdelijke heffingskorting altijd sprake van groene tabel

Verder is bij de herleidingsregels voor werknemers die in aanmerking komen voor de tijdelijke heffingskorting en alleen belastingplichtig of alleen premieplichtig zijn, de informatie over de witte tabellen verwijderd. De tijdelijke heffingskorting is namelijk alleen van toepassing bij werknemers die met vervroegd pensioen zijn gegaan. In dat geval is er altijd sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking, dus de groene tabellen.