Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016?

15 december 2015 | Door redactie

Eén van de gevolgen van de wijzigingen die het kabinet last minute in het Belastingplan 2016 heeft opgenomen, is dat de tijdvaktabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor 2016 op de schop moeten. Dit betekent waarschijnlijk dat er per 1 april 2016 nieuwe tabellen komen.

Om het Belastingplan 2016 (tool) dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, door de Eerste Kamer te loodsen, heeft het kabinet een aantal concessies gedaan die via een novelle aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Hierin staan onder meer een verhoging van het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting en een vertraging van de afbouw van de arbeidskorting.

Veranderingen in loonbelastingtabellen

Eén van de consequenties hiervan is dat de tijdvaktabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen die nu klaarstaan voor 2016, niet meer overeenkomen met de tarieven en schijven van het uiteindelijke Belastingplan. Dit betekent dat er per 1 april hoogstwaarschijnlijk nieuwe loonbelastingtabellen zullen worden gepubliceerd.
Die nieuwe tabellen moeten dan ook tijdig in het programma van de Belastingdienst voor de loonaangifte én alle salarissoftwarepakketten worden verwerkt, zodat u voor de rest van 2016 de juiste tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen hanteert.

Herstel via aangifte inkomstenbelasting

Het verschil in ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen in de eerste drie maanden van 2016 wordt in de rest van het jaar vanzelf rechtgetrokken door de werking van de nieuwe tabellen. En waar dat niet het geval is, kunnen de verschillen nog in de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer over 2016 worden hersteld.