Nieuwe loonbelastingtabellen wijken weer af

16 maart 2016 | Door redactie

De nieuwe tabellen voor de loonbelasting- en premieheffing die per 1 april 2016 gaan gelden, zijn opnieuw niet precies in lijn met de tarieven voor 2016. Maar voor deze afwijking is bewust gekozen...

De tabellen voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen die werkgevers nu hanteren bij de loonaangifte, zijn eigenlijk alweer verouderd. Sterker nog; dat waren ze op het moment van inwerkingtreding al. De tabellen zijn namelijk vastgesteld op basis van de Prinsjesdagwetsvoorstellen die de Tweede Kamer half november goedkeurde. Dat moest zo vroeg, omdat de ontwikkelaars van salarissoftware tijd nodig hadden om de nieuwe rekenregels en tabellen voor 2016 te verwerken.

Niet meer vóór 1 januari 2016 aangepast

Toen de Eerste Kamer in december nog een aanpassing van de tarieven in de tweede en derde schijf van de loonbelasting voor 2016 liet doorvoeren, kon deze dus niet meer vóór 1 januari in de rekenregels en tabellen worden aangepast. In de tabellen die tot 1 april gelden, wordt daardoor gerekend met een tarief van 12,05% en 40,20% voor respectievelijk de tweede en derde schijf van de loonbelasting. In werkelijkheid zijn de loonbelastingtarieven voor de tweede en derde schijf 12,25% en 40,40%. Per 1 april 2016 wordt dit alsnog gerepareerd via een wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990.

Afwijkingen in 2016 rechttrekken

De nieuwe tabellen die per 1 april 2016 gelden, zijn echter ook niet helemaal in lijn met de tarieven voor 2016. De tabellen zijn namelijk zo vastgesteld dat de afwijkingen die in de eerste aangiftetijdvakken van 2016 (tool) zijn ontstaan, nog zo veel mogelijk in de rest van 2016 worden rechtgetrokken. De tabellen vanaf 1 april gaan voor de tweede en derde schijf uit van respectievelijk 12,31% en 40,46%.
De tabellen voor bijzondere beloningen volgen per 1 april wel de werkelijke tarieven voor 2016. Omdat alleen incidenteel loon als bijzondere beloning wordt afgerekend, wordt er geen rekening gehouden met de te lage tarieven in de eerste drie maanden van 2016.