Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2017 online

4 juli 2017 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een nieuwe pdf gepubliceerd van het Handboek Loonheffingen 2017. Die brengt het naslagwerk weer helemaal up-to-date, onder meer over de loonaangifte via Digipoort en uitstel van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

In het tweede kwartaal van 2017 heeft de Belastingdienst een aantal wijzigingen aan het Handboek Loonheffingen doorgevoerd. Door het versiebeheer dat voorin de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2017 staat, is precies terug te vinden wat er is veranderd. Ten opzichte van de vorige versie zijn in elk geval de aanpassingen uit de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 verwerkt. In de online versie van het Handboek Loonheffingen – die continu wordt bijgewerkt – waren die wijzigingen in april al doorgevoerd.

Loonaangifte voortaan via Digipoort

In de nieuwe versie van het Handboek is verder toegevoegd dat:

Ook zijn er een aantal links toegevoegd, en geactualiseerd – bijvoorbeeld de verwijzing naar de rekenregels per 1 juli 2017 – en zijn een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd die geen inhoudelijke gevolgen hebben.

Trefwoordenregister voor snel zoeken                 

Rendement heeft aan de nieuwe pdf ook weer een geactualiseerd alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. U kunt de nieuwe versie nu downloaden.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten