Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2018 online

2 juli 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de juli-editie van het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwe pdf staan onder meer wijzigingen die betrekking hebben op de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) en het uitstel van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

In het tweede kwartaal van 2018 heeft de Belastingdienst een paar wijzigingen aan het Handboek Loonheffingen doorgevoerd. Door het versiebeheer dat voorin het Handboek staat, is precies terug te vinden wat er is veranderd. Het gaat om wijzigingen die in de online versie van het Handboek Loonheffingen 2018 al waren verwerkt.

Twee WTL-fouten gecorrigeerd

De grootste wijzigingen hebben betrekking op het lage-inkomensvoordeel (LIV), de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-LIV. In hoofdstuk 26 van het Handboek Loonheffingen 2018 stond onder meer dat de Belastingdienst deze drie voordelen overmaakt naar het rekeningnummer dat hoort bij het laagste subnummer voor de loonheffingen. Dat klopt niet. De Belastingdienst maakt de tegemoetkomingen altijd over naar het rekeningnummer dat hoort bij subnummer L01. Als de Belastingdienst dat rekeningnummer niet heeft, krijgt uw organisatie een formulier waarmee de werkgever het kan doorgeven.
In hetzelfde hoofdstuk stond ook dat uw organisatie nog recht heeft op het LIV in het aangiftetijdvak (tool) waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze regel geldt echter niet als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt precies op de eerste dag van het aangiftetijdvak. Deze informatie is dus ook aangepast.

Opnieuw uitstel voor Wet DBA

In de nieuwe versie van het Handboek is verder verwerkt dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld is tot 1 januari 2020. Per die datum moet de vervanger van deze wet in werking treden. In de vorige pdf van het Handboek Loonheffingen 2018 stond nog dat de Belastingdienst de Wet DBA (e-learning) per 1 juli 2018 zou gaan handhaven. Dat is echter alleen het geval voor kwaadwillende opdrachtgevers.

Trefwoordenregister voor snel zoeken

Rendement heeft aan de nieuwe pdf ook weer een geactualiseerd alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. U kunt de nieuwe versie van Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register (tool) nu downloaden.

Bijlagen bij dit bericht