Nieuwe regels tegen misbruik premiekorting

11 februari 2015 | Door redactie

Volgens de Belastingdienst maken werkgevers soms oneigenlijk gebruik van de premiekorting voor ouderen. Deze korting is bedoeld om ervoor te zorgen dat meer oudere uitkeringsgerechtigden een baan vinden. Door een maas in de wet is het eenvoudig om de premiekorting te misbruiken, maar daar brengen nieuwe regels verandering in.

De Belastingdienst krijgt signalen over werkgevers die misbruik maken van de premiekorting voor ouderen. Door een beëindigingsovereenkomst met een oudere werknemer te sluiten en hem een korte tijd later (soms na één dag) weer in dienst te nemen, kan de werkgever aanspraak maken op een korting op de premies werknemersverzekeringen die hij moet betalen. Als de werknemer in de tussentijd een uitkering heeft ontvangen, valt hij immers onder de doelgroep van de premiekorting bij het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden.

Korting wordt 35.000 keer toegepast

De bedoeling van deze premiekorting is om werkgevers financieel te prikkelen om oudere uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Neemt uw organisatie een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder aan, dan kan de werkgever gedurende drie jaar maximaal € 7.000 besparen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze premiekorting momenteel voor ruim 35.000 oudere werknemers wordt toegepast.

Regels voor premiekorting worden aangescherpt

Naar aanleiding van Kamervragen over de premiekorting heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd om de regels voor de premiekorting voor ouderen aan te scherpen. Mogelijk wordt straks getoetst of de werknemer eerder in dezelfde functie bij de organisatie werkzaam was. Is dat het geval, dan is er geen recht op premiekorting.