Nieuwe rekenregels en herleidingsregels online

27 februari 2014 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs de regels voor 2014 gepubliceerd die gelden voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Daarbij gaat het zowel om de voorschriften voor automatische berekening via een salarispakket als de regels voor situaties waarin de witte en groene tabellen niet van toepassing zijn.

Als uw onderneming voor de loonberekening een salarispakket gebruikt, regelt het pakket dat het juiste bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden. De Belastingdienst heeft onlangs de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2014 (pdf) gepubliceerd met de formules die het salarispakket dan moet hanteren. De uitkomst is dan gelijk aan de bedragen in de groene en witte tabellen.
Ook voor andere groepen werknemers, zoals aannemers van werk, thuiswerkers, artiesten en gelijkgestelden zijn aparte rekenvoorschriften vastgesteld.

Loonbelasting/premie volksverzekeringen handmatig herleiden

Is een werknemer alleen belastingplichtig of juist alleen verzekerd voor (een deel van) de volksverzekeringen, dan zijn de standaardtabellen en rekenvoorschriften niet te gebruiken. In dat geval moet u de zogenoemde herleidingsregels gebruiken. Daarmee kunt u de volgende bedragen handmatig uit de tabellen herleiden:

  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen;
  • de arbeidskorting;
  • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden.

De Belastingdienst heeft onlangs ook de herleidingsregels februari 2014 (pdf) bekendgemaakt.