Nieuwe tarieven en regelgeving in 2013

24 december 2012 | Door redactie

Voor het nieuwe jaar staan er weer een hoop wetswijzigingen op het programma. Deze nieuwe regels hebben mogelijk ook gevolgen voor uw onderneming. Waar moet u voor komend jaar allemaal rekening mee houden?

Veranderingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat u bepaalde regelingen in uw onderneming moet wijzigen. Ook de salarisadministratie moet hier vaak op voorbereid zijn. Door de val van het kabinet zijn de plannen dit jaar behoorlijk wat keren gewijzigd. Zo was er een zogenoemd lenteakkoord, herfstakkoord en natuurlijk het regeerakkoord. Er was zelfs even sprake van dat de onbelaste reiskostenvergoeding zou vervallen, maar dit plan is inmiddels alweer van de baan.

Veranderingen voor volgend jaar

Hieronder vindt u een overzicht van de wetswijzigingen die volgend jaar wel doorgang vinden:

  • De AOW-leeftijd gaat met één maand omhoog. Door een stapsgewijze verhoging komt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar te liggen en 2021 op 67 jaar.
  • Er komt een mobiliteitsbonus – in de vorm van een premiekorting – voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar en ouder en arbeidsgehandicapten. De premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers komt te vervallen.
  • Door de invoering van het uniform loonbegrip komt er één heffingsgrondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen.
  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4% naar 1,5% van de totale fiscale loonsom. 2013 is het laatste jaar dat u nog gebruik mag maken van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen.
  • De boetes voor het overtreden van de Arbowet gaan omhoog. U krijgt straks een boete van € 12.000 per werknemer als er in uw organisatie illegale werknemers aan het werk zijn. Ook de boete voor het werken op een onveilige steiger gaat omhoog naar € 18.000.
  • U moet meer betalen voor het deskundigenoordeel. De prijs voor het deskundigenoordeel wordt voor de werknemer € 100 en voor de werkgever € 400. Voorheen was het tarief van het deskundigenoordeel voor de werkgever en de werknemer € 50.
  • De maximale duur van de proefplaatsing wordt verlengd naar zes maanden. Voorheen kon u nog maximaal drie maanden gebruikmaken van de proefplaatsing.
  • U hoeft geen garantieverklaring meer te voegen bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet. Dit heeft te maken met de hervorming van de Ziektewet in 2014.

In het januarinummer van Salaris Rendement, dat op 8 januari bij abonnees op de mat ligt, leest u meer over de gewijzigde tarieven die gelden in 2013.