Nieuwsbrief Loonheffingen 2017: loonaangifte

8 december 2016 | Door redactie

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staat een hele rij met veranderingen en aandachtspunten voor de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat uw organisatie die lijst goed in de gaten houdt om naheffingen en boetes te voorkomen.

De meeste veranderingen in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2017 waren eerder dit jaar al bekend. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van code 21 door tien nieuwe inkomenscodes, het vervallen van twee overbodige rubrieken uit de gegevensset loonheffingen en de opsplitsing van de indicatie premiekorting in drie nieuwe indicaties. Per 1 januari worden al deze aangekondigde wijzigingen doorgevoerd. Als uw organisatie daar nog niet op voorbereid is, moet de salarisadministrateur nu actie gaan ondernemen om te voorkomen dat hij de aangifte verkeerd invult en uw organisatie met naheffingen en boetes geconfronteerd wordt.

Kleine wijzigingen en aandachtspunten

Naast de reeds bekende wijzigingen zijn er nog twee maatregelen die in de Nieuwsbrief Loonheffingen staan:

  • De code voor stakingsdagen (code S) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering’.  Deze code is bedoeld om te voorkomen dat een werknemer die staakt en daardoor minder loon krijgt ook een lager dagloon krijgt als hij een uitkering ontvangt op basis van de werknemersverzekeringen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer lid is van een vakbond, betaald wordt uit de stakingskas en of er sprake is van een georganiseerde of wilde staking.
  • De code voor de bronheffing pensioenen Curaçao uit de code loonbelastingtabel (252) komt per 1 januari te vervallen. Deze code mocht al sinds 1 januari 2016 niet meer gebruikt worden.
  • De naam van de rubriek ‘Eindheffing VUT-regeling’ wijzigt in ‘Pseudo-eindheffing RVU’.
  • De omschrijving bij code A wijzigt van ‘Familie van eigenaar’ in ‘Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA’. Inhoudelijk blijven de rubrieken gelijk.