Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staat nu al online

18 juli 2017 | Door redactie

De Belastingdienst is er vlot bij; op 18 juli 2017 kwam de eerste uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 online! Daarin staan alle veranderingen in de regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen op een rijtje waarvan nu al zeker is dat ze per 2018 doorgaan.

Er veranderen met ingang van 2018 een aantal regels voor de loonheffingen die voortvloeien uit wetgeving die al eerder is afgehamerd. De Belastingdienst wilde deze veranderingen zo vroeg mogelijk met alle belanghebbenden delen, vandaar dat de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 in plaats van in november al in juli is verschenen.

Veranderingen per 2018 uit WTL

In deze uitgave staan alle veranderingen per 2018 op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)  op een rijtje: de introductie van de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-LIV en de nieuwe bedragen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV).
Ook de regels die vervallen als gevolg zijn van de WTL staan al in de nieuwsbrief. Hierbij gaat het om het verdwijnen van de huidige premiekortingen en de premievrijstelling marginale arbeid.

AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar in 2018

Verder bevat de eerste uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (tool) nog een aandachtspunt met betrekking tot de code invloed verzekeringsplicht en drie onderwerpen die maar uit één zin bestaan. Het gaat om:

  • De AOW-leeftijd gaat omhoog (tool) naar 66 jaar.
  • De pensioenleeftijd gaat vanaf 1 januari 2018 omhoog naar 68 jaar.
  • Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de werkbonus.

De volgende uitgaves van de nieuwsbrief worden pas in november en december verwacht. Voor veel van de verdere veranderingen moeten immers het Belastingplan 2018 en de andere stukken van Prinsjesdag eerst door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd.