Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 verwacht in november

De Belastingdienst verwacht de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen te publiceren in november. De publicatie is hiermee voor de tweede keer dit jaar uitgesteld; eerder werd deze in september na Prinsjesdag verwacht. De afgelopen jaren publiceerde de fiscus de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen altijd in juli.

22 oktober 2020 | Door redactie

Werkgevers moeten dit jaar nog langer wachten op de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst. Deze wordt namelijk verwacht in november, terwijl de brief de afgelopen jaren al in juli verscheen. Op de website van de fiscus staat dat de brief ‘nog niet af’ is.  
Eerder dit jaar stelde de fiscus de publicatie al uit naar september, na Prinsjesdag. De nieuwsbrief bevat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2021. Opvallend is ook dat de Belastingdienst dit jaar tot nu toe nog maar één uitgave van het Handboek Loonheffingen heeft gepubliceerd. In eerdere jaren verschenen er per 1 juli en 1 oktober nieuwe pdf-versies online.

Verwachte maatregelen al bekendgemaakt op Prinsjesdag

Door de publicatie van het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag is wel in te schatten welke maatregelen werkgevers in de brief kunnen verwachten. Zo zijn er de bedragen en percentages voor de loonheffingen – onder voorbehoud – bekendgemaakt. Ook stelde het kabinet een verlaging voor van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) door het percentage van 1,2% – het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom boven de € 400.000 – per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%.
Verder schroeft het kabinet de arbeidskorting op door een geplande verhoging van 2022 naar voren te halen. De maximale arbeidskorting gaat daardoor omhoog van € 3.819 naar € 4.205. De premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen wijzigen daarentegen naar verwachting maar weinig. 

Kijk hier voor alle maatregelen die bekend werden op Prinsjesdag.