Ontwikkeling van de heffingskortingen per 2018

19 september 2017 | Door redactie

Eén van de maatregelen om de achterblijvende koopkracht van ouderen te repareren, is een verhoging van de ouderenkorting per 2018. De algemene heffingskorting en alleenstaande ouderenkorting stijgen juist minder dan de volledige indexatie.

In het Belastingplan 2018 (tool) zijn de tarieven bekendgemaakt die naar verwachting in 2018 voor de heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting.
Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. Momenteel hoort ook de werkbonus hierbij, maar de werkbonus in de loon- en inkomstenbelasting vervalt per januari 2018.

Tarieven loonheffingskorting 2018

Voor 2018 is alleen het bedrag voor de levensloopverlofkorting nog niet bekend. Voor 2017 en 2018 zijn de bedragen en percentages van de overige heffingskortingen waarschijnlijk als volgt:

Heffingskortingen 2017-2018

Download de Miljoenennota 2018 en het Belastingplan 2018 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.