Ook afdrachtvermindering voor deelkwalificatie?

12 januari 2015 | Door redactie

Onlangs was er een opmerkelijke uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof oordeelde dat voor een deelkwalificatie ook afdrachtvermindering onderwijs mocht worden toegepast. Deze uitspraak kan interessant zijn als u een geschil heeft met de fiscus over het toepassen van afdrachtvermindering onderwijs voor bijvoorbeeld deelcertificaten.

De Belastingdienst is nog altijd aan het controleren of werkgevers de afgelopen jaren terecht afdrachtvermindering onderwijs hebben toegepast. Een werkgever ging onlangs in beroep tegen een naheffingsaanslag van ruim € 177.000. Eén van de punten waarover discussie bestond, was de vraag of deelcertificaten ook voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking kwamen. Werknemers van het bedrijf hadden het praktijkdeel van de maatwerkopleiding tot Basisoperator gevolgd. Voor dit deelcertificaat had de werkgever afdrachtvermindering onderwijs toegepast.

Praktijkdeel duurde langer dan reguliere volledige opleiding

De totale duur van de reguliere opleiding tot Basisoperator bedroeg normaal gesproken één jaar. Het praktijkdeel van de maatwerkopleiding had echter 15 maanden in beslag genomen. Volgens de werkgever was het nodig geweest om de termijn te verruimen, omdat men er na twee maanden achter was gekomen dat de maatwerkopleiding niet binnen een jaar kon worden afgerond. Dit had te maken met de grote niveauverschillen tussen werknemers.

Wettekst over afdrachtvermindering onderwijs voor deelkwalificaties

Volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moet een deelkwalificatie naar de letter van de wet als opleiding worden gezien. Uit de wettekst of de toelichtingen daarop blijkt namelijk nergens dat deelkwalificaties niet gelden als beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg. Om afdrachtvermindering onderwijs te kunnen toepassen, hoeft een medewerker dus geen volledige beroepsopleiding te volgen of de intentie te hebben om een volledige opleiding te volgen, aldus het hof.

Deelkwalificatie moet zelfstandige betekenis hebben

Een deelkwalificatie moet dan wel aan de volgende definitie voldoen: ‘een deelcertificaat is een combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, die een zelfstandige betekenis heeft in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding zich richt’. Het hof oordeelde dat de werkgever terecht afdrachtvermindering onderwijs had toegepast. De verwachting is overigens dat de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen deze uitspraak. Het laatste woord is er dus nog niet over gesproken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014, ECLI (verkort): 9822