Ook contracturen per week in loonaangifte 2016

27 januari 2016 | Door redactie

In de loonaangifte over 2016 moeten werkgevers twee nieuwe rubrieken opnemen: het contractloon en de contracturen per week. Het gaat om de vaste uren per week, zonder uitbetaalde meer gewerkte uren of juist niet uitbetaalde minder gewerkte uren.

Contracturen hebben in de loonaangifte van 2016 een vaste plek gekregen, net als het contractloon. Iedere werkgever moet ze namelijk invullen voor de werknemers. Het gaat om het vast overeengekomen aantal werkuren per week dat werkgever en werknemer hebben afgesproken of dat uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) volgt, afgerond op twee decimalen. Die afronding gaat rekenkundig: getallen die op een 4 eindigen, moeten dus afgerond worden naar beneden en getallen die op een 5 eindigen, moeten afgerond worden naar boven. 24,067 wordt dus 24,07.

Deeltijdfactor moet herleid worden naar uren per week

Voor veel werknemers staat het aantal uren per week vast. Toch zijn er een aantal bijzondere situaties waarin de contracturen niet eenvoudig te bepalen zijn. Als een werknemer bijvoorbeeld de ene week twee dagen en de andere week drie dagen van acht uur werkt, moet de werkgever het gemiddelde aantal uren – 20 dus – invullen. Is er alleen een deeltijdfactor met een werknemer afgesproken, dan moet de werkgever die herleiden naar een aantal uren per week. Daarbij is het aantal uren dat in de organisatie als fulltime werkweek geldt van belang. Een deeltijdfactor van 0,5 leidt bij een organisatie waarin de fulltime werkweek 36 uur bedraagt tot 18 contracturen per week. Is een fulltime werkweek 40 uur, dan zijn er 20 contracturen.

Ga altijd uit van meest recente situatie

Het aantal contracturen per week kan in de loop van een aangiftetijdvak veranderen. Daarom heeft de Belastingdienst expliciet aangegeven dat werkgevers altijd de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak in de loonaangifte moeten vermelden.