Ook in 2013 nog afdrachtvermindering voor EVC

15 oktober 2012 | Door redactie

De afdrachtvermindering voor promovendi en EVC wordt niet afgeschaft. In de berichtgeving van Rendement naar aanleiding van Prinsjesdag kon u lezen dat de afdrachtvermindering voor promovendi (aio’s/oio’s) en voor de EVC-procedure komt te vervallen, maar dit is dus onjuist.

Onlangs heeft u in het bericht ‘Afdrachtvermindering onderwijs aangescherpt’ kunnen lezen dat de afdrachtvermindering onderwijs flink wordt aangescherpt. In het Belastingplan 2013 staat dat de regels voor de afdrachtvermindering onderwijs strenger worden voor zogeheten leer-werktrajecten.

Strengere regels gelden niet voor promovendi

Zo komt er een urennorm voor opleidingen, moet u een intentieverklaring opnemen bij de leer-werkovereenkomst en krijgt u pas recht op het laatste deel afdrachtvermindering als het diploma is behaald. Deze aangescherpte regels zijn echter niet van toepassing op de afdrachtvermindering voor promovendi en voor EVC-procedures.
De afdrachtvermindering voor promovendi (aio’s/oio’s) en voor werknemers die een EVC-procedure volgen blijft dus bestaan in haar huidige vorm. De aangescherpte regels uit het Belastingplan 2013 gaan niet gelden voor promovendi en voor de EVC-procedure, omdat hier geen sprake is van het volgen van een onderwijsprogramma.