Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing

28 april 2014 | Door redactie

De crisisheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om bezwaar aan te tekenen tegen de crisisheffing. Dit moet u echter wel op tijd doen!

In het bericht ‘Eind maart crisisheffing hoge lonen betalen’ kon u al lezen dat u eind maart mogelijk een crisisheffing van 16% moest betalen. U krijgt met deze eindheffing te maken als u in 2013 een werknemer in dienst had met een loon – eventuele bonussen en de bijtelling auto van de zaak moet u hierbij ook meenemen – van meer dan € 150.000. Is dit het geval, dan betaalt u een eindheffing van 16% over het meerdere boven de € 150.000.

Bezwaartermijn is zes weken

Het is echter de vraag of deze crisisheffing wel voldoet aan de Europese regels. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift tegen deze crisisheffing in te dienen. De bezwaartermijn begint te lopen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte de verschuldigde loonheffingen heeft betaald.
De Belastingdienst verwacht een groot aantal bezwaarschriften tegen de crisisheffing. Voor een efficiënte afhandeling heeft de Belastingdienst een centraal postadres, postbus 116, 6400 AC Heerlen, voor al deze bezwaarschriften.