Opschieten met wijzigen loonaangiftetijdvak!

12 november 2010 | Door redactie

Mocht uw onderneming per 1 januari 2011 gebruik willen maken van een ander aangiftetijdvak voor haar aangifte loonheffingen, dan begint de tijd te dringen om dit aan de Belastingdienst te laten weten. Als uw verzoek voor 15 december nog niet binnen is bij de fiscus, kan de wijziging namelijk op z’n vroegst pas op 1 januari 2012 ingaan.

Het is handig om het aangiftetijdvak voor de loonheffingen gelijk te laten lopen met de periode waarover uw onderneming het bijbehorende loon uitbetaalt. Deze laatstgenoemde periode is in meestal een maand of vier weken. Uw onderneming heeft daarom de mogelijkheid ervoor te kiezen om haar loonaangifte per maand, of per vier weken te doen. Hoeft uw onderneming alleen loon te betalen aan uw meewerkende kinderen, dan kunt u er ook voor kiezen om jaarlijks aangifte loonheffingen te doen.

Formulier moet 15 december binnen zijn

U kunt het loonaangiftetijdvak alleen aanpassen met ingang van een nieuw kalenderjaar. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is dus 1 januari 2011. Als uw onderneming hiervan gebruik wil maken, kunt u dit kenbaar maken aan de Belastingdienst met het formulier ‘Wijziging aangifte loonheffingen' (pdf) dat u op hun website kunt vinden. Door de verwerkingstijd bij de Belastingdienst, moet dit formulier dan voor 15 december aanstaande binnen zijn bij de fiscus.