Pas de studenten- en scholierenregeling toe

13 juni 2022 | Door redactie

Nu de eindexamenleerlingen de vlag uithangen en vakantiebaantjes kunnen aanpakken, kan de werkgever weer aan de slag met de studenten- en scholierenregeling. Toepassing van deze regeling zorgt voor minder loonbelasting/premie volksverzekeringen voor studerende vakantiekrachten.

In veel straten hangen de vlaggen met schooltassen weer uit, waarmee scholieren vieren dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Voor studenten en scholieren die vakantiewerk komen doen, hoeft de werkgever soms minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Het is onder voorwaarden namelijk toegestaan om in de aangifte loonheffingen het kalenderkwartaal als loontijdvak te gebruiken in plaats van het werkelijke tijdvak waarover de werknemer wordt verloond. Hierdoor hoeft de werkgever minder – of zelfs helemaal geen – loonbelasting/premie volksverzekeringen bij de werknemer in te houden. 

Kinderbijslag of studiefinanciering vereist

Om de studenten- en scholierenregeling (artikel) te mogen toepassen, gelden wel een paar administratieve eisen. Zo moet de werknemer aan het begin van het kwartaal recht hebben op een bijdrage uit één van de volgende 3 regelingen:

  • kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet;
  • een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Ook voor buitenlandse studenten mogelijk

De studenten- en scholierenregeling kan ook gelden voor buitenlandse werknemers. Het moet dan gaan om een scholier of student uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein. Deze scholier of student moet ook beschikken over een International Student Identity Card (ISIC), die hij zelf moet aanvragen. De werkgever moet een kopie van de ISIC bewaren in de loonadministratie. 

Werknemer moet er schriftelijk om verzoeken

De werknemer moet zelf een schriftelijk verzoek bij de werkgever indienen als hij wil dat de studenten- en scholierenregeling voor hem wordt toegepast. Dat kan via het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) (pdf). Om de regeling te mogen toepassen, moet het verzoek in de loonadministratie worden bewaard. Ook het beëindigen van de regeling moet schriftelijk gebeuren. Dit kan alleen met ingang van een nieuw kalenderkwartaal.