Per 2019 drie keer zo veel loonbelastingtabellen

25 juli 2018 | Door redactie

Volgend jaar wordt elke loonbelastingtabel die er nu is, in drieën gesplitst. De loonbelasting/premie volksverzekeringen die uw organisatie op het loon van de werknemer moet inhouden, gaat dan afhangen van het land waarvan de werknemer inwoner is.

Met ingang van 1 januari 2019 komen niet meer alle werknemers in aanmerking voor de volledige heffingskortingen die ervoor zorgen dat er minder loon- of inkomstenbelasting verschuldigd is. De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. De heffingskortingen die voor de loonbelasting gelden – waaronder de arbeidskorting – heten samen de loonheffingskorting (tool).

Belastingdeel loonheffingskorting alleen voor inwoners

Momenteel heeft elke werknemer recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Maar per 2019 verandert dit. Dan is het belastingdeel van de loonheffingskorting alleen nog bedoeld voor inwoners van Nederland.
Hier is dan nog één uitzondering op: het belastingdeel van de arbeidskorting blijft ook van toepassing voor werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unieof van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Geen veranderingen voor premiedeel loonheffingskorting

Het premiedeel van de loonheffingskorting geldt nu voor iedereen die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen. Wie deels verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft ook deels recht op het premiedeel van de loonheffingskorting. Hier verandert per 2019 niets aan.

Extra loonbelastingtabellen voor correcte loonaangifte

Om de nieuwe regels correct in de loonaangifte te kunnen verwerken, komen er per 2019 heel wat extra loonbelastingtabellen bij. In de loonbelastingtabellen wordt dan onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:

  1. werknemers die inwoner zijn van Nederland;
  2. werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
  3. werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde.

Van elk van de loonbelastingtabellen (tools) die nu bestaan, zijn er per 2019 drie varianten, voor elk van de drie groepen werknemers één. Dit is aangekondigd in de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 die half juli verscheen.