Praktijk is belangrijke eis voor BBL-traject

8 februari 2013 | Door redactie

Om in aanmerking te komen voor afdrachtvermindering onderwijs bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is het nodig dat werknemers een opleiding volgen die voor 60% of meer uit praktijklessen bestaat. Bij twijfel over de verdeling tussen theorie- en praktijklessen kan de Belastingdienst u om bewijsstukken vragen. Daarmee moet u aantonen dat u de afdrachtvermindering onderwijs terecht toepast.

U kunt korting krijgen op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen als werknemers de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een belangrijke voorwaarde is dat de opleiding voor 60% of meer van de studieduur uit praktijklessen bestaat. Een uitzendbureau moest onlangs bewijsstukken laten zien omdat de belastinginspecteur twijfelde of het uitzendbureau terecht afdrachtvermindering onderwijs had toegepast.

Geen opleiding met afdrachtvermindering onderwijs

Uit de stukken die het uitzendbureau overhandigde, bleek dat de Poolse werknemers waren in- en uitgeschreven bij een opleiding Assistent voedingsindustrie NT2, niveau 1, dat ze lessen Nederlands hadden gevolgd, dat er toetsen op taalniveau A1 waren afgenomen en dat er certificaten waren verstrekt voor assessments op taalniveau A1. Volgens de inspecteur volgden de werknemers alleen een cursus Nederland als tweede taal en was er dus geen sprake van een opleiding waarvoor de werkgever afdrachtvermindering onderwijs kon claimen.

Geen bewijs voor afdrachtvermindering onderwijs

Omdat het uitzendbureau geen bewijsstukken kon laten zien over het praktijkdeel van de opleiding of hoeveel uren aan het praktijkdeel waren besteed, oordeelde de rechtbank dat het uitzendbureau niet aannemelijk had gemaakt dat de werknemers de beroepspraktijkvorming van de BBL hadden gevolgd. Het uitzendbureau had dus geen recht op afdrachtvermindering onderwijs en moest een naheffingsaanslag, een verzuimboete van € 2.309 en heffingsrente betalen.
Rechtbank Arnhem, 8 januari 2013, LJN: BY7787