Premiekorting arbeidsbeperkten in 2016 € 2.000

2 september 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de mobiliteitsbonus die uw onderneming krijgt voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, per 1 januari 2016 toch niet verlaagd wordt naar € 1.800, maar naar € 2.000.

In het nieuwsartikel ‘Wijziging Participatiewet: minder premiekorting’ kon u al lezen dat de harmonisering van de instrumenten van de Participatiewet er waarschijnlijk toe leidt dat uw organisatie in de toekomst premiekorting mag toepassen voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze premiekorting zou dan wel lager worden dan hij nu is. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met dit wetsvoorstel, dus of het daadwerkelijk in werking treedt, is nog onbekend.

Financiële ruimte biedt mogelijkheid tot verhoging

Voor bepaalde groepen werknemers, zoals Wajong’ers, mag u per 1 januari 2016 dus mogelijk veel minder premiekorting toepassen dan nu. Hoewel het nieuwe bedrag van deze mobiliteitsbonus maximaal € 1.800 per werknemer per jaar zou zijn, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat dit verhoogd wordt naar maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Dit is mogelijk door de financiële ruimte die ontstaat doordat meer werknemers onder het nieuwe, lagere bedrag gaan vallen.