Premiekorting arbeidsbeperkten valt hoger uit

4 september 2015 | Door redactie

De premiekorting die uw organisatie kan krijgen voor arbeidsbeperkten daalt in 2016 niet naar € 1.800 per werknemer per jaar, maar naar € 2.000. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

In het nieuwsartikel ‘Minder premiekorting voor Wajonger in dienst' kon u al lezen dat de harmonisering van de instrumenten van de Participatiewet er waarschijnlijk toe zou leiden dat uw organisatie in de toekomst premiekorting mag toepassen voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze premiekorting zou dan wel lager worden dan hij nu is. Momenteel bedraagt de premiekorting maximaal € 7.000. Deze zou verlaagd worden naar € 1.800. Klijnsma liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) echter weten dat de korting maximaal € 2.000 per werknemer per jaar zal bedragen. Dit is mogelijk door de financiële ruimte die ontstaat doordat meer werknemers onder het nieuwe, lagere bedrag gaan vallen.  

Wetsvoorstel nog niet afgehamerd

Voor bepaalde groepen werknemers, zoals Wajongers, mag u per 1 januari 2016 dus mogelijk veel minder premiekorting toepassen dan nu. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met dit wetsvoorstel, dus of het daadwerkelijk in werking treedt, is nog onbekend.