Premiekorting jongeren eindigt 1 januari 2016

27 november 2015 | Door redactie

Na 1 januari 2016 kunt u de premiekorting voor jongere werknemers niet meer toepassen voor nieuwe werknemers. Neemt u echter uiterlijk 31 december 2015 een uitkeringsgerechtigde tussen de 18 en 26 jaar in dienst, dan kunt u nog wel profiteren van een premiekorting van maximaal € 7.000.

Uitkeringsgerechtigden van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud brengen een premiekorting van maximaal € 7.000 met zich mee als u ze nog vóór 1 januari 2016 in dienst neemt. Bent u van plan om zo’n jongere aan te nemen, doe dat dan dus op tijd! De premiekorting voor jongeren is namelijk een tijdelijke regeling die per 2016 stopt. Het gaat om een korting op de premies werknemersverzekeringen van maximaal € 3.500 per werknemer per jaar gedurende maximaal twee jaar. 

Doelgroepverklaring nodig voor korting

Om de premiekorting te mogen toepassen, moet u de jongere minimaal een contract voor 24 uur per week aanbieden met een duur van minstens zes maanden. Deze ureneis lag op 32 uur per week, maar is per 1 juli 2015 verlaagd. U moet de jongere werknemer verder om een doelgroepverklaring vragen, die u in de administratie moet bewaren. De premiekorting geldt zolang de werknemer bij u in dienst blijft, maar maximaal twee jaar, ook als die periode nog doorloopt tot na 2016.