Premiekorting jongeren vanaf 24 uur per week

6 juli 2015 | Door redactie

Als uw onderneming een uitkeringsgerechtigde jongere aanneemt, mag u premiekorting toepassen als u hem een contract biedt voor minimaal 24 uur per week gedurende minimaal zes maanden. Deze ureneis lag op 32 uur per week, maar is per 1 juli 2015 verlaagd.

Uw onderneming mag voor iedere jongere van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud die u in 2014 of 2015 aanneemt en die direct voor indiensttreding recht had op een bijstandsuitkering of WW-uitkering, een premiekorting van maximaal € 3.500 toepassen. In het nieuwsartikel ‘Premiekorting voor jongeren per 1 juli 2014’ kon u al lezen aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen. Eén van deze voorwaarden is sinds 1 juli 2015 versoepeld: u hoeft de jongere niet langer een contract voor minimaal 32 uur per week aan te bieden, maar voor 24 uur per week. Deze maatregel werd in april aan aangekondigd.

Bestaande gevallen moeten voldoen aan oude ureneis

Als uw onderneming nu al jongere werknemers in dienst heeft voor wie u een premiekorting mag toepassen, blijft voor hen de oude ureneis gelden. Alleen als u nieuwe werknemers in dienst neemt, volstaat een contract voor 24 uur per week. De premiekorting mag u vervolgens toepassen voor de duur van het arbeidscontract met een maximum van twee jaar. De premiekorting voor jongeren geldt nog tot en met 31 december 2015. Voor alle jongere uitkeringsgerechtigden die u vóór 1 januari 2016 aanneemt, mag u de korting dus nog maximaal twee jaar toepassen.