Premiekorting voor jonge uitkeringsgerechtigde

4 november 2013 | Door redactie

Vanaf volgend jaar kunt u een premiekorting toepassen als uw onderneming een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst neemt. Dit blijkt uit de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014.

In het bericht ‘Premiekorting gaat zich ook richten op jongeren’ kon u al lezen dat het kabinet de premiekorting voor uitkeringsgerechtigden gaat uitbreiden. Hierdoor heeft u straks ook recht op premiekorting als uw onderneming jonge uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. De precieze uitwerking van de maatregel was alleen nog niet opgenomen in de begrotingsafspraken. In de onlangs gepubliceerde derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 (pdf) staan wel meer details.

Maximaal twee jaar premiekorting toepassen

De premiekorting gaat gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- (Werkloosheidswet) of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw onderneming in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen.
In 2014 is sprake van een ingroeipad. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Premiekorting kan oplopen tot € 7.000

Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op € 1.750 premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de premiekorting voor uitkeringsgerechtigden, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!