Pseudo-eindheffing bij vertrek fout in Handboek

20 februari 2013 | Door redactie

In beide versies van het nieuwe Handboek Loonheffingen staat dat in 2013 de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen nog altijd 30% bedraagt. Deze is echter gestegen naar 75%.

Ieder jaar duiken er een aantal fouten in het Handboek Loonheffingen op. De eerste is dit jaar al vroeg gesignaleerd. In het hoofdstuk ‘Loonheffingen aangeven en betalen’ (10.7.1 in het Handboek vrije vergoedingen en verstrekkingen en 11.7.1 in het Handboek WKR) staat dat uw onderneming 30% pseudo-eindheffing moet betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen. Dit percentage is in 2013 echter verhoogd naar 75%.

In hoofdstuk Eindheffingen wel correct percentage

Verderop in het Handboek, in het hoofdstuk over eindheffingen (23.5 in het Handboek vrije vergoedingen en verstrekkingen en 24.5 in het Handboek WKR) staat wel het correcte percentage. Als uw onderneming een werknemer die in 2013 afscheid neemt een vergoeding geeft die hoger is dan het toetsloon, moet u over het deel boven het toetsloon 75% pseudo-eindheffing betalen. Het toetsloon bedraagt in 2013 € 531.000.

Aangifte pseudo-eindheffing via apart formulier

U mag de pseudo-eindheffing niet opnemen in uw reguliere aangifte loonheffingen. U moet apart aangifte doen via een speciaal formulier dat u schriftelijk bij de Belastingdienst moet aanvragen. U moet de aparte aangifte indienen in het aangiftetijdvak waarin de dienstbetrekking eindigt.