Pseudo-eindheffing vertrekvergoeding geëvalueerd

28 december 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de evaluatie van de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat niet alle doelen van de eindheffing behaald zijn.

Wiebes zou de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen al in maart van dit jaar aan de Tweede Kamer sturen, maar die deadline bleek hij niet te kunnen halen. Onlangs bood hij de evaluatie van de wet die de eindheffing (tool) voor buitensporig hoge vertrekvergoedingen regelt alsnog aan de Kamer aan. In de tussentijd is ook bekend geworden dat werkgevers in 2017 75% pseudo-eindheffing moeten betalen over vertrekvergoedingen vanaf € 540.000. In 2016 ligt de grens nog bij € 538.000.

Belangrijkste doelstelling niet behaald

Nadat de Hoge Raad in 2014 al oordeelde dat de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd is met Europese regelgeving, komen er uit de evaluatie (pdf) ook geen grote problemen met de wet in de uitvoering. Het is echter maar de vraag of de wet zijn doel bereikt heeft: het aantal excessieve vertrekvergoedingen is van de invoering in 2009 tot en met 2015 namelijk ongeveer gelijk gebleven. Er worden dus niet minder excessieve vertrekvergoedingen uitgedeeld door werkgevers en dat was wél één van de belangrijkste doelstellingen van de wet.

Wel verlaging van gemiddelde vergoeding

De vertrekvergoedingen zijn door de jaren heen wel lager geworden. De wet heeft dus wel effect gehad op de hoogte van de vertrekvergoedingen.
Op een aantal punten wordt nog druk geprocedeerd over de wet. Belangrijke vragen waar nog geen antwoord op is, zijn bijvoorbeeld:

  • Leidt de pseudo-eindheffing van 75% tot een individuele en buitensporige last voor werkgevers?
  • Is er sprake van een objectieve rechtvaardiging voor het feit dat de regeling alleen van toepassing is bij een toetsloon vanaf een bepaalde hoogte?

Wiebes verwacht niet dat de uitspraken in deze procedures problemen zullen opleveren voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.