Regels uitvraag jaarloongegevens aangepast

8 juli 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 verandert de lijst met gegevens die de Belastingdienst bij uw onderneming kan opvragen. Er worden een aantal oude heffingen uit de lijst geschrapt en twee nieuwe rubrieken toegevoegd.

De Regeling gegevensuitvraag loonaangifte wordt per 1 januari 2016 bijgesteld. De uitvraag over de tijdelijke heffingskorting verdwijnt uit de lijst, aangezien deze heffingskorting per 2016 niet meer van toepassing is. Ook de categorieën eindheffing die na de verplichte invoering van de werkkostenregeling niet meer gelden, worden geschrapt. Het gaat om de volgende eindheffingen:

  • loon met een bestemmingskarakter;
  • bezwaarlijk te individualiseren loon;
  • loon in natura;
  • bovenmatige reiskostenvergoedingen.

Mogelijk meer veranderingen op komst

Er komen ook twee nieuwe rubrieken bij. Deze gaan om het contractloon en de contracturen per week. Die gegevens zijn per 2016 nodig voor bepaalde Europese rapportages die het Centraal Bureau voor de Statistiek moet verzorgen.
Mogelijk gaat de gegevensset vóór 2016 nog verder op de schop, maar dit hangt af van wetswijzigingen die nog niet zijn afgehamerd. U kunt hierbij denken gegevens over het rentevoordeel van personeelsleningen en gegevens die samenhangen met premiekortingen.

Vaste regeling voor gegevensuitvraag sinds 2012

In het verleden stelde het ministerie van Financiën ieder jaar opnieuw een lijst vast van gegevens die de Belastingdienst bij uw onderneming mocht uitvragen. Sinds 2012 is hier een vaste regeling voor. Hierover las u destijds al in het bericht ‘Fiscus vraagt voortaan vaste jaarloongegevens’.