Regels voor afronding in de aangifte loonheffingen

11 april 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft duidelijke richtlijnen voor het afronden van bedragen in de aangifte loonheffingen. Gelukkig passen salarispakketten automatisch de juiste afrondingen toe, zodat de werkgever hier meestal geen omkijken naar heeft.

De fiscus heeft verschillende regels voor de werknemersgegevens en het collectieve deel van de aangifte loonheffingen. Bij de werknemersgegevens moeten alle bedragen worden ingevuld met twee cijfers achter de komma. De werkgever mag zelf kiezen of hij daarbij afrondt in het voordeel van de werknemer of van zijn onderneming.

Collectieve gegevens afronden op hele euro’s

Voor het collectieve deel van de loonaangifte gelden andere regels: in dat deel moet alles worden afgerond op hele euro’s. Voor de cumulatieven van bijvoorbeeld de lonen en de loonheffingen – die uit de werknemersgegevens komen – geldt dat de werkgever pas bij het totaalbedrag afrondt op hele euro’s. Ook de andere bedragen die hij in het collectieve deel invult, rondt hij af op hele euro’s. Denk hierbij aan eindheffingen en afdrachtverminderingen. Het is daarbij toegestaan om steeds af te ronden in het voordeel van de organisatie.
Als een werkgever correcties (artikel) heeft bijgevoegd, moet hij ook de correctiesaldo’s invullen. Ook dit doet hij in hele euro’s.

Betaalverzuimboete wegens te weinig afdracht

Het is belangrijk dat de werkgever het precieze bedrag dat in de aangifte loonheffingen staat als ‘te betalen loonheffingen’ naar de Belastingdienst overmaakt. Betaalt hij net een paar euro’s te weinig, dan kan de onderneming een betaalverzuimboete opgelegd krijgen wegens te weinig betalen.