Regels voor afronding in de loonaangifte

Kent u de regels voor het afronden van bedragen in uw aangifte loonheffingen? De Belastingdienst heeft hierover namelijk duidelijke richtlijnen voor op papier gezet. Gelukkig passen salarispakketten automatisch de juiste afrondingen toe, zodat u hier meestal geen omkijken naar heeft.

7 maart 2012 | Door redactie

De fiscus heeft verschillende regels voor de werknemersgegevens en het collectieve deel van de loonaangifte. Bij de werknemersgegevens vult u alle bedragen in met twee cijfers achter de komma. U mag zelf kiezen of u daarbij afrondt in het voordeel van de werknemer of van uw onderneming.

Collectieve gegevens afronden op hele euro’s

Voor het collectieve deel van de loonaangifte gelden andere regels: daar moet u alles afronden op hele euro’s. Voor de cumulatieven van de lonen en de loonheffingen – die uit de werknemersgegevens komen – geldt dat u pas bij het totaalbedrag afrondt op hele euro’s. Ook de andere bedragen die u in het collectieve deel invult, rondt u af op hele euro’s. Denk hierbij aan eindheffingen, afdrachtverminderingen en premiekortingen. U mag hierbij steeds afronden in uw voordeel.
Als u correcties heeft bijgevoegd, moet u ook de correctiesaldo’s invullen. Ook dit doet u in hele euro’s.

Betaalverzuimboete wegens te weinig afdracht

Het is belangrijk dat u het precieze bedrag dat in uw loonaangifte staat als ‘te betalen loonheffingen’ naar de Belastingdienst overmaakt. Betaalt u net een paar euro’s te weinig, dan kan uw onderneming een betaalverzuimboete opgelegd krijgen wegens te weinig betalen.