Reiskosten salderen in komende loonaangifte

24 februari 2011 | Door redactie

Als uit het salderen van de reiskostenvergoedingen in 2010 blijkt dat u in dat jaar meer dan € 0,19 per kilometer heeft vergoed, moet u het bovenmatige deel in de eerste loonaangifte van 2011 aangeven. Dat geldt ook als u sinds 1 januari 2011 de werkkostenregeling toepast. De reiskostenvergoeding van 2010 valt dan immers nog onder de oude regels.

Voor reiskosten mag u werknemers maximaal een bedrag van € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. U kunt echter werken met een variabele kilometervergoeding, waarbij u bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer een lagere vergoeding geeft dan voor overig zakelijk verkeer. In dat geval moet u de vergoeding na afloop van het jaar salderen. Een eventueel bovenmatig deel van de kilometervergoeding in 2010 moet u meenemen in de eerste loonaangifte van 2011. Het genietingsmoment van de bovenmatige vergoeding is volgens de oude regels namelijk de laatste werkdag van de maand januari.

Bovenmatige reiskosten en werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling zijn de regels voor het salderen iets anders, zoals u kon lezen in het bericht ‘Reiskosten salderen in werkkostenregeling’. Een eventueel bovenmatig deel van de reiskostenvergoeding moet u straks aangeven in de laatste loonaangifte van het kalenderjaar waar die vergoeding betrekking op heeft. Maar omdat de reiskostenvergoeding uit 2010 nog onder de oude regels valt, geldt hiervoor nog in alle gevallen dat het genietingsmoment de laatste werkdag van januari 2011 is.