Rekenhulp in plaats van loonbelastingtabellen 2017

2 januari 2017 | Door redactie

Met ingang van 2017 staan op de site van de Belastingdienst geen pdf’s van de loonbelastingtabellen meer. Voortaan kunnen werkgevers de rekenhulp Loonbelastingtabellen gebruiken voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Van oudsher publiceert de Belastingdienst aan het begin van het kalenderjaar de verschillende tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst niet; de tabellen voor 2017 zijn vervangen door het hulpmiddel Loonbelastingtabellen. Om erachter te komen welk bedrag uw organisatie via de loonaangifte aan loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van een werknemer, moeten in de rekenhulp eerst een aantal vragen worden beantwoord. Vervolgens verschijnt er een link naar de juiste tabel, die naar keuze te openen is als pdf of als excel-bestand.

Tijdvak of bijzondere beloning

De belangrijkste vragen die bepalen welke tabel wordt getoond, zijn:

  • Gaat het om een tijdvakbeloning (zo ja, welk tijdvak) of een bijzondere beloning?
  • Gaat het om een witte of groene tabel?
  • Gaat het om een standaard- of een herleidingssituatie? 

Voor al deze gevallen zijn pdf- en excel-tabellen beschikbaar. Voor de overige loonbelastingtabellen, bijvoorbeeld die voor artiesten, is er (nog) geen rekenhulp.

Lagere loonbedrag aanhouden

De tabellen zijn niet moeilijk te gebruiken. In de eerste kolom staat het tabelloon. In de kolom erachter staat het bedrag dat uw organisatie als loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van de werknemer moet inhouden. Valt het daadwerkelijke loonbedrag tussen twee bedragen in de tabel, dan moet het lagere loonbedrag worden aangehouden.