Rekenhulp loonbelastingtabellen 2018 online

8 januari 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de tabellen voor 2018 aan de rekenhulp Loonbelastingtabellen toegevoegd. Deze heeft uw organisatie nodig om te bepalen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen er ingehouden moet worden op het loon van een werknemer.

Sinds vorig jaar staan op de site van de Belastingdienst geen pdf’s van de loonbelastingtabellen meer, maar kunnen werkgevers de rekenhulp Loonbelastingtabellen gebruiken voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Onlangs is de rekenhulp voor 2018 gepubliceerd. Om erachter te komen welk bedrag uw organisatie via de loonaangifte aan loonbelasting/premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van een werknemer, moeten in de rekenhulp eerst een aantal vragen worden beantwoord. Vervolgens verschijnt er een link naar de juiste tabel, die te openen is als pdf of als excel-bestand.

Gaat het om 2017 of 2018?

De belangrijkste vragen die bepalen welke tabel wordt getoond, zijn:

Voor al deze gevallen zijn pdf- en excel-tabellen beschikbaar. In de eerste kolom van de tabellen staat het tabelloon. In de kolom erachter staat het bedrag dat uw organisatie als loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van de werknemer moet inhouden. Valt het daadwerkelijke loonbedrag tussen twee bedragen in de tabel, dan moet het lagere loonbedrag worden aangehouden.

Alle standaardtabellen op een rijtje

U vindt alle standaard groene en witte tabellen voor tijdvakken van een dag, week, vier weken, maand en kwartaal ook in het traject Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen (tools).
De overige loonbelastingtabellen – bijvoorbeeld die voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden, voor artiesten en voor de eindheffingen – zijn niet opgenomen in de rekenhulp. Hiervoor staan er nog ouderwetse tabellen in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf). Deze worden in februari overgenomen in het Handboek Loonheffingen 2018.