Rekenregels loonheffingen 2014 bekendgemaakt

25 november 2013 | Door redactie

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenregels voor 2014 bekendgemaakt. Daarin staan – naast het wettelijk minimumloon – de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen die vanaf 1 januari 2014 gelden.

U las in het bericht ‘Minimumloon eerste helft 2014 gepubliceerd’ al hoe de minimum(jeugd)lonen er in 2014 uit gaan zien. De stijging van het minimumloon met 0,53% zorgt ervoor dat ook het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkeringen met 0,53% omhoog gaat ten opzichte van de huidige bedragen. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2014 € 197,00. Op jaarbasis is dat € 51.417.

Maximumbijdrage- en -premieloon is € 51.414 in 2014

In de rekenregels staat ook dat het maximumbijdrage- en -premieloon per 2014 stijgt van € 50.853 naar € 51.414 op jaarbasis. Uw onderneming moet dus de werkgeversheffing ZVW afdragen over het loon van de werknemer tot en met dit bedrag. Ook voor de premies werknemersverzekeringen is dit in 2014 het maximum. Per dag bedraagt het maximumbijdrage- en -premieloon in 2014 € 197,74.
Ook al is het maximumbijdrage- en -premieloon op jaarbasis € 3 lager dan het maximumdagloon, toch pakt het op dagbasis iets hoger uit. Dat komt doordat voor het maximumbijdrage- en -premieloon met 260 werkdagen per jaar wordt gerekend en voor het maximumdagloon met 261.

Overzicht van de sociale premies in 2014

De eerste bijlage bij de rekenregels voor 2014 bevat een overzicht van de premies in 2014, met daarbij een overzicht van de veranderingen ten opzichte van de huidige premie:

Premies 2014