Rekenregels loonheffingen 2015 bekend

24 november 2014 | Door redactie

In de rekenregels voor 2015 die de regering onlangs bekendmaakte, staan – naast het wettelijk minimumloon – de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen die vanaf 1 januari 2015 gelden.

U las in het bericht ‘Minimumloon eerste helft 2015 bekendgemaakt’ al hoe de minimum(jeugd)lonen er in 2015 uit gaan zien. Door de stijging van het minimumloon met 0,44% gaat het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkeringen met hetzelfde percentage omhoog. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2015 € 199,15. Op jaarbasis is dat € 51.978,15.

Maximumbijdrage- en -premieloon is in 2015 € 51.976

In de Rekenregels januari 2015 (pdf) staat ook dat het maximumbijdrage- en -premieloon per 2015 stijgt van € 51.414 naar € 51.976 op jaarbasis. Uw onderneming moet dus de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet afdragen over het loon van de werknemer tot en met dit bedrag. Ook voor de premies werknemersverzekeringen is dit in 2015 het maximum. Per dag bedraagt het maximumbijdrage- en -premieloon in 2015 € 199,90.

Overzicht van de sociale premies in 2015

De tweede bijlage bij de rekenregels voor 2015 bevat een overzicht van de premies in 2015. Daarin staan ook de veranderingen ten opzichte van de huidige premies:
Sociale premies 2015