Rekenregels per 1 juli 2014 bekendgemaakt

16 juni 2014 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. In dit overzicht zijn de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen opgenomen die per 1 juli 2014 gelden. Ook de nieuwe uitkeringsbedragen staan erin.

Zoals u in het bericht 'Minimumloon per 1 juli 2014 naar € 1.495,20' al heeft kunnen lezen, stijgt het minimumloon per 1 juli 2014 met 0,65%. Dat betekent dat ook het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkering met 0,65% omhoog gaat. Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2014 € 198,28 inclusief vakantiebijslag. Op jaarbasis is dat € 51.751,08.

€ 51.414 aan maximumbijdrage- en premieloon

Het maximumbijdrage- en -premieloon blijft het hele jaar hetzelfde en bedraagt in 2014 € 51.414 op jaarbasis. Uw onderneming moet dus de werkgeversheffing ZVW afdragen over het loon van de werknemer tot en met dit bedrag. Ook voor de premies werknemersverzekeringen is dit in 2014 het maximum.
De nieuwe voorschriften gelden zowel voor automatische berekening via een salarispakket als voor situaties waarin de witte en groene tabellen niet van toepassing zijn.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de rekenregels en de daarvan afgeleide maximumbedragen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!