Rekenregels per 1 juli 2016 bekend

1 juni 2016 | Door redactie

Ieder halfjaar wijzigen de rekenregels voor de loonheffingen als gevolg van veranderingen in het bruto wettelijk minimumloon, sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen. Onlangs is bekendgemaakt welke regels werkgevers per 1 juli 2016 moeten toepassen.

De toename van het wettelijk minimumloon (tool) heeft niet alleen gevolgen voor de administratie van uw organisatie, maar ook voor de grondslagen van de uitkeringsbedragen van de uitkeringen op grond van de WAO/WIA, WW en ZW.  Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli € 203,85. Op jaarbasis is dat € 53.204,85. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen blijft ongewijzigd (voor 2016 € 202,93 per dag).

De overzichten op een rij

De rekenregels voor 2016 bevatten ook een aantal overzichten:

  • In bijlage I.1 staan de premiegrenzen (ongewijzigd) per 1 juli 2016.
  • In bijlage I.2 staan de mutaties in de premies in 2016 ten opzichte van 2015 (ongewijzigd).
  • In bijlage II.1 staat een overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon.
  • In bijlage II.2 staan de referentieminimumjeugdlonen.
  • In bijlage II.3 staan de normbedragen voor de Toeslagenwet.
  • In bijlage II.4 staan de AOW-/ANW-uitkeringen per 1 juli 2016.
  • In bijlage II.5 staan de bedragen voor de bijstand voor pensioengerechtigden per 1 juli 2016.
  • In bijlage II.6 staan de kwartaalbedragen voor de kinderbijslag per 1 juli 2016.