Rekenregels per 1 juli 2021 zijn bekend

7 juni 2021 | Door redactie

De nieuwe rekenregels per 1 juli 2021 zijn bekend gemaakt. Hierin staan de gevolgen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Zo stijgt het maximumdagloon opnieuw per 1 juli.

Lees ook het nieuwsartikel Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

In de rekenregels per 1 juli 2021 (pdf) staat het nieuwe maximumdagloon. Het document bevat ook de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV, maar die waren eerder al bekendgemaakt. Deze bedragen veranderen mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 en dat gaat met 0,96% iets omhoog. Daardoor worden ook de daglonen van de uitkeringen van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) per 1 juli aangepast. Het maximumdagloon voor deze uitkeringen stijgt per 1 juli licht naar € 225,57.

Maximumpremieloon blijft gelijk

Bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte hoeft de werkgever alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens, het zogenoemde maximumpremieloon. De hoogte daarvan wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het Zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon veranderen niet per 1 juli, omdat dit voor heel 2021 vaststaat op € 58.311.