Rekenvoorschriften en herleidingsregels 2015

12 januari 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Belastingdienst de rekenvoorschriften voor 2015 gepubliceerd. Deze voorschriften gelden voor het automatisch berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen door een salarispakket, maar ook voor situaties waarin u de witte en groene tabellen niet kunt toepassen.

Gebruikt uw onderneming een salarispakket voor de loonberekening, dan zorgt dit pakket ervoor dat het bedrag dat aan loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden, correct is. Onlangs heeft de Belastingdienst de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie januari 2015 (pdf) gepubliceerd. Hierin staan de formules die het salarispakket moet hanteren.

Witte en groene tabellen voor 2015

De uitkomst van de rekenvoorschriften is hetzelfde als de bedragen in de witte en groene tabellen voor 2015. Voor bijzondere groepen werknemers, zoals aannemers van werk, artiesten, thuiswerkers en gelijkgestelden zijn er aparte rekenvoorschriften vastgesteld.

Handmatig herleiden van loonbelasting/premie volksverzekeringen

Sommige werknemers zijn alleen belastingplichtig of juist alleen maar verzekerd voor (een deel van) de volksverzekeringen. Voor deze werknemers kunt u de standaardtabellen en -rekenvoorschriften niet gebruiken. De herleidingsregels bieden dan uitkomst, daarmee kunt u namelijk de volgende bedragen handmatig uit de tabellen herleiden:

  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen;
  • de arbeidskorting;
  • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden.

Ook de herleidingsregels januari 2015 zijn onlangs door de Belastingdienst online gezet.