Simpelere communicatie met de fiscus op komst

De uitwisseling van gegevens tussen werkgevers en de Belastingdienst moeten makkelijker worden. Dat staat in de overige fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aanbood. De vereenvoudigingen die de ministerraad voorstelt, zijn een uitwerking van eerder aangekondigde wijzigingen.

26 september 2011 | Door redactie

Zoals u eind vorig jaar al in het bericht ‘Eenduidige loonaangifte gaat niet door’ kon lezen, is het afschaffen van de loon-over-methode niet meer nodig. Bij deze manier van aangifte van nabetalingen rekent u het achterstallige loon via een correctie toe aan het tijdvak waarop het betrekking heeft.

Loon-over structureel toegestaan

Eerder bestond het plan om loon altijd op het genietingsmoment te laten aangeven en eventuele correcties in de eerstvolgende loonaangifte te doen. Uit een evaluatie vorig jaar bleek dat het eenduidig maken van de aangifte loonheffingen eigenlijk helemaal niet nodig was.
In de Prinsjesdagstukken staat dan ook een structurele regeling die inhoudt dat werkgevers bij correcties met terugwerkende kracht, maar binnen een kalenderjaar, de verwerkingswijze kunnen hanteren die ze altijd al gebruikten.

Geen dubbele uitvraag jaarloongegevens

In het bericht ‘Uitvraag jaarloongegevens mogelijk tot 2013’ kon u lezen over een andere administratieve kwestie tussen werkgevers en de fiscus. Als de Belastingdienst en UWV de gegevens uit uw loonaangiftes niet kunnen gebruiken – bijvoorbeeld voor de vaststelling van de definitieve aanslag inkomstenbelasting, de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of de definitieve vaststelling van inkomensafhankelijke regelingen – kan de fiscus de jaarloongegevens  van uw onderneming uit het voorgaande kalenderjaar opvragen. 
In 2010 was dit maar bij 0,8% van de aangiftes nodig, maar het is wel de snelste en betrouwbaarste manier om aan de juiste gegevens te komen. Daarom mag de Belastingdienst ook in 2012 nog gegevens uit de loonadministratie van werkgevers opvragen. Wel worden er maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat werkgevers eenmaal opgevraagde gegevens nooit een tweede keer hoeven op te hoesten.