S&O-aanvraag alleen indienen met eHerkenning

26 september 2013 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2014 kunt u alleen nog met eHerkenning de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) aanvragen. Dit meldt Agentschap NL. Heeft u nog een geldig certificaat én het oude aanvraagprogramma op uw computer staan, dan kunt u deze nog wel gebruiken tot uiterlijk 1 juli 2014.

Als u geen geldig certificaat heeft of een nieuwe aanvraag wilt indienen, moet u een digitale aanvraag indienen via eHerkenning. Agentschap NL verleent namelijk geen nieuwe certificaten meer. Zorg ervoor dat u op tijd eHerkenning aanvraagt. Het duurt namelijk vijf tot tien werkdagen voor uw eHerkenning actief is en uw aanvraag moet uiterlijk één maand voor de start van het S&O-project worden ingediend. U kunt dus uiterlijk 30 november 2013 een aanvraag indienen voor een project dat start per januari 2014.

Ook zonder onderzoeksafdeling is een jaaraanvraag mogelijk

De afdrachtvermindering S&O gaat volgend jaar nog op enkele andere punten wijzigen. Op dit moment kunt u slechts een jaaraanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering doen als uw onderneming beschikt over een onderzoek- of ontwikkelingafdeling en u in het voorgaande kalenderjaar een S&O-verklaring heeft gehad. In andere gevallen krijgt u slechts een S&O-verklaring voor maximaal zes kalendermaanden. Per 1 januari 2014 kunt u ook zonder deze voorwaarden een S&O-verklaring voor een periode langer dan zes maanden aanvragen, maar nooit voor langer dan één jaar.

Belastingplan 2014 kondigt nog meer wijzigingen aan

Daarnaast kunt u volgend jaar de S&O-afdrachtvermindering ook verrekenen in aangiftetijdvakken voor de loonheffingen die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dus niet langer alleen in de tijdvakken die eindigen in de periode van de S&O-verklaring.
In het Belastingplan 2014 staan nog enkele geplande wijzigingen. Meer over deze plannen voor 2014 vindt u in het bericht ‘Mkb gaat extra profiteren van S&O’.