Sollicitatie met financiële voordelen werkgever

21 oktober 2016 | Door redactie

Veel werkgevers kennen de voordeelregelingen voor ouderen niet. De politiek wil daarom dat er voor sollicitanten een (digitale) brief over de regelingen komt, die zij bij hun sollicitatie kunnen meesturen.

Het kabinet probeert ouderenwerkloosheid op diverse manieren tegen te gaan. Eén van de methoden is het beschikbaar maken van financiële voordeelregelingen voor werkgevers die ouderen in dienst nemen. Volgens diverse politieke partijen zijn deze regelingen echter vaak onbekend bij werkgevers. Op verzoek van die partijen laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een (digitale) brief met informatie over de regelingen maken. Die informatie kunnen ouderen bij hun sollicitatie meesturen naar werkgevers. Voor het einde van het jaar wil de minister meer laten weten over de maatregelen tegen ouderenwerkloosheid.

Voordeelregelingen voor oudere werknemers

In de informatiebrief over ouderen zullen onder meer de volgende regelingen terugkomen:

  • Premiekorting: werkgevers kunnen een korting op de premie werknemersverzekeringen krijgen als zij uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder aannemen. De premiekorting bedraagt maximaal € 7.000 per jaar per 56-plusser.
  • No-riskpolis: werkgevers die langdurige werklozen die vóór 8 juli 1954 geboren zijn in dienst nemen, kunnen een Ziektewetuitkering krijgen als de oudere werknemer ziek wordt. Het kabinet wil de leeftijdsgrens voor deze doelgroep van de no-riskpolis verlagen naar 56 jaar.
  • Proefplaatsing (tool): bij twijfel over de geschiktheid van een uitkeringsgerechtigde, mag een werkgever die soms kosteloos op de proef stellen. Dit duurt in principe niet langer dan twee maanden. Voor sommige ouderen moet een termijn van drie maanden mogelijk worden.

Specifieke scholingsvoucher voor ouderen ten einde

Tot voor kort bestond er ook een scholingsvoucher voor werkzoekende vijftigplussers. Op 1 oktober is deze mogelijkheid vervallen. Daarvoor is een algemene scholingsvoucher in de plaats gekomen.