Soms mag werkgever afzien van correctiebericht

22 juni 2022 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën heeft de voorwaarden goedgekeurd waaronder een werkgever geen correctie op zijn aangifte loonheffingen hoeft te sturen. Dat blijkt uit het geactualiseerde Besluit correctieverplichting.

Met de aangifte loonheffingen levert een werkgever de inkomensgegevens aan de Belastingdienst. Deze gegevens komen terecht in de polisadministratie. Verschillende organisaties, zoals UWV, de Belastingdienst, het CBS en gemeenten, gebruiken de gegevens uit de polisadministratie. De gegevens dienen als basis voor het vaststellen van onder meer uitkeringen en toeslagen van de werknemers.
Het is dus belangrijk dat een werkgever de aangifte loonheffingen goed invult. Fouten moet een werkgever dan ook corrigeren met een correctiebericht. Maar de staatssecretaris van Financiën keurt in het geactualiseerde Besluit correctieverplichting (pdf) goed dat een werkgever onder voorwaarden geen correctiebericht meer hoeft te sturen over tijdvakken voorafgaand aan het lopende kalenderjaar.

Goedkeuring geldt op werknemersniveau én collectief niveau

De goedkeuring geldt voor correcties op zowel werknemersniveau als op collectief niveau. Wat betreft correctieberichten op werknemersniveau, gaat het om loonheffingen die de inspecteur naheft via eindheffing. Ook moet het gaan om loonbestanddelen of tariefsverschillen die niet of moeilijk te herleiden zijn tot een individuele werknemer. En die zich daarom bij naheffing van loonheffing zouden lenen voor naheffing via eindheffing.
Bij correctieberichten op collectief niveau gaat het om correcties in het collectieve deel van de aangifte loonheffingen die de individuele werknemersgegevens niet raken en waarbij de kosten van de werkgever niet in verhouding staan tot het belang van de organisaties die de gegevens uit de polisadministratie gebruiken. Een werkgever hoeft ook geen correcties in te dienen voor aangiftes die vier of vijf jaar geleden zijn gedaan met salarissoftware die niet meer bestaat.

Werknemer mag geen onevenredig nadeel ondervinden

De goedkeuring van de staatssecretaris geldt als voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

  • De werkgever maakt aannemelijk dat de werknemer geen onevenredig nadeel ondervindt voor zijn eventuele uitkeringsrechten voor de werknemersverzekeringen.
  • Als de werkgever te weinig loonheffingen heeft afgedragen, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Heeft een werkgever te veel loonheffingen afgedragen, dan stelt de fiscus een ambtshalve vermindering of teruggaaf vast.

Het besluit geldt sinds 17 juni 2022.