Storing Belastingdienst: stuur aangifte opnieuw in

Organisaties moeten mogelijk de loonaangifte en BTW-aangifte die zij vóór 16 juli hebben opgeslagen en niet meteen hebben verstuurd opnieuw doen. Door een technische storing heeft de Belastingdienst deze aangiften niet kunnen verwerken. Het opnieuw insturen van deze aangiften is verplicht.

22 juli 2019 | Door redactie

De storing van de Belastingdienst raakt aangiften die organisaties via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ vóór dinsdag 16 juli 2019 12:00 uur hebben opgeslagen, maar die toen nog niet instuurden. Zij moeten eerst al deze opgeslagen aangiftegegevens verwijderen. Vervolgens moeten zij de aangifte opnieuw invullen, opslaan en insturen.

Actuele serviceberichten lezen

Ook als een organisatie de opgeslagen aangifte nog helemaal niet had verstuurd, moet zij nu eerst alle aangiftegegevens van voór 16 juli 12:00 uur verwijderen en opnieuw aangifte doen. De Belastingdienst kan aangiften die ná dinsdag 16 juli 12:00 uur zijn ingevuld en opgeslagen, wel gewoon verwerken.
In geval van een storing gaat de Belastingdienst per afzonderlijke situatie na of het op tijd indienen van aangiften onmogelijk was. De fiscus erkent dat organisaties niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van de systemen van de Belastingdienst. Op de website biedt de Belastingdienst dan ook excuses aan voor deze situatie en het dubbele werk dat hieruit voorkomt voor organisaties. De fiscus adviseert werkgevers om altijd de actuele serviceberichten te lezen als zij inloggen via ‘Inloggen voor ondernemers'.

Verzuimmededeling of boete

Het op tijd insturen van de BTW-aangifte en loonaangifte is verplicht, ook als organisaties zelf last hebben van problemen met het computersysteem of internetverbinding. Het is dus verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met het insturen of betalen van aangiften.