Subsidie voor leerwerkplek krijgt u niet direct

3 oktober 2013 | Door redactie

Past u als werkgever op dit moment de afdrachtvermindering onderwijs toe, dan moet u volgend jaar mogelijk een paar maanden zien te overbruggen zonder vergoeding. De subsidie voor leerwerkplekken wordt namelijk gemiddeld vijf maanden later verstrekt.

Tot 1 januari 2014 kunt u nog gebruik blijven maken van de afdrachtvermindering onderwijs. In de eerste helft van het studiejaar 2013-2014 ontvangt u nog geen vergoeding voor de begeleiding van een werknemer die een leerwerktraject volgt. Die krijgt u pas in het najaar van 2014. Werkgevers zullen hierdoor gemiddeld vijf maanden later subsidie krijgen. Dat heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten in reactie op het verslag over het schriftelijk overleg over het concept van de subsidieregeling praktijkleren. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Concept subsidieregeling praktijkleren bekend’.

O&O-fondsen verstrekken mogelijk voorschot op subsidie

Mogelijk gaan O&O-fondsen volgend jaar voorschotten verstrekken aan werkgevers, die werkgevers dan in het najaar van 2014 – als ze eenmaal subsidie hebben ontvangen – aan het O&O-fonds moeten terugbetalen. Vanaf 1 augustus 2014 wordt de subsidie per schooljaar verstrekt, maar ook dan geldt dat u deze achteraf ontvangt.

Subsidiebedrag hangt af van aantal leerwerktrajecten

De minister heeft er bewust voor gekozen om de subsidie achteraf te verstrekken. Als de subsidie vooraf zou worden toegekend en het subsidieplafond wordt bereikt, zouden bepaalde werkgevers geen subsidie kunnen krijgen. Ook zou het dan niet mogelijk zijn om halverwege het jaar te starten met de begeleiding van een werknemer die een leerwerktraject volgt. Nu wordt het beschikbare budget verdeeld over het totaal aantal leerwerkplekken. Het bedrag dat u ontvangt, is dus afhankelijk van het aantal aanvragen en daardoor op voorhand niet bekend. De minister heeft echter toegezegd dat dit in de buurt van de bestaande bedragen zal liggen.